Geld lenen

Wist u dat meer dan 60% van de Nederlanders een lening heeft? Geld lenen zou daardoor eigenlijk geen taboes meer moeten kennen. Helaas is de werkelijkheid anders. Over geld lenen wordt nauwelijks gesproken. Als u iets wilt weten over geld lenen bent u veelal aangewezen op het internet en komt u op verschillende websites terecht waarvan u zich kunt afvragen of u de juiste heeft.
Bij geldlenengeldlenen.nl hebben we zelf ook veel informatie gevonden over geld lenen, en helaas lang niet allemaal even betrouwbaar.
Daarom zijn wij zelf begonnen met het maken van een website met eerlijke en betrouwbare informatie over geld lenen.

Geld lenen zonder BKR toetsing

Omdat er vooral misverstanden over het geld lenen zonder BKR toetsing zijn, beginnen we daarmee.
Als u geld lenen zonder BKR toetsing mogelijk wilt maken zijn er een viertal mogelijkheden waar u gebruik van kunt maken. We zullen deze voor u overzichtelijk op een rij zetten.

Optie 1 Lenen bij Familie

De eerste veelgebruikte mogelijkheid van geld lenen zonder BKR toetsing is het geld lenen van familie of kennissen. Als u geld gaat lenen bij familie of bekenden zullen deze uiteraard niet om de uitslag van uw BKR toetsing vragen.
Lenen bij familie lijkt risicoloos. Toch is dit zeker niet het geval. Zowel de toezichthouder AFM als het Nibud hebben meermaals gewaarschuwd. De reden hiervan is dat er veelal in de terugbetaling iets mis is gegaan. Bij grotere bedragen kan dit ook grote problemen opleveren. De vuistregel is dat het verstandig is om de afspraken vast te leggen bij een notaris, als de lening echt om een substantieel bedrag gaat. Op de betrouwbare websites lazen wij een grens van € 10.000,00.
geld lenen

Optie 2 Lenen met een minilening

De tweede optie is en blijft ongekend populair voor het geld lenen zonder BKR toetsing. Dit is de optie om een minilening af te sluiten. Een minilening is een kleine lening tot een maximaal bedrag van € 1.500,00. Deze lening is snel af te sluiten, veelal staat het geld binnen 24 uur op uw rekening. Omdat verstrekkers van minileningen niet aangesloten zijn bij het BKR kunnen zij geen toetsing en registratie doen bij het BKR. Dat klinkt allemaal mooi. Maar ook bij deze vorm van geld lenen zijn er nadelen.
Bij de minilening zijn de twee belangrijkste nadelen de terugbetalingstermijn en de borgkosten.

Terugbetalingstermijn van een minilening

Ook een minilening is gebonden aan verschillende regels. Eén hiervan is de looptijd. Deze is voor hele kleine minileningen maximaal 30 dagen en voor een minilening van € 1.500,00 is deze maximaal 62 dagen. Dit betekent dus dat een minilening in alle gevallen zeer snel terugbetaald moet worden. Doet u dit niet? Dan zullen er extra kosten in rekening gebracht worden.

Borgstelling

Naast de te betalen rente van 14% op de lening zult u ook een borgstelling moeten betalen. Dat is ook gelijk waar de verstrekkers van de minileningen het echte geld aan verdienen. Bij een minilening van € 500,00 kunnen de kosten voor de borgstelling al snel oplopen tot enkele honderden Euros. Een borgstelling is verplicht. U kunt hier niet onderuit komen. Dit is ook gelijk het onderdeel van de lening dat de lening het minst aantrekkelijk maakt.

Optie 3 lenen bij de Kredietbank

Een andere optie voor geld lenen zonder BKR toetsing is het lenen bij de kredietbanken. Kredietbanken zijn sociale kredietverstrekkers. U kunt hen echt zien als aanbieders van noodleningen. Vooral bedoeld voor mensen met een inkomen tot maximaal 130% van het minimumloon. Als u een lening wilt aangaan doen de kredietbanken overigens wel een toetsing bij het BKR. Zij hechten echter minder waarde aan de uitslag van de toetsing. Het is bedoeld om uw financiële positie te bepalen en om na te gaan waar er hulp ingezet kan gaan worden. De kredietbank verstrekt overigens alleen een persoonlijke lening, doorlopend krediet wordt door de kredietbank niet verstrekt.

Optie 4 sale en lease back

De laatste optie is eigenlijk niet echt lenen maar we nemen hem toch even mee omdat het een populaire vorm lijkt te gaan worden. Bij bedrijven gebeurde het al regelmatig. Het wagenpark, dat in eigendom is, wordt verkocht aan een leasemaatschappij en de auto’s worden direct weer terug geleased. Hierdoor is er direct weer geld om te besteden door degene die de auto’s verkoopt. Het is dus eigenlijk niet echt lenen, maar heeft naar ons idee wel raakvlakken.